Skip to content
Sök
Verktygslådan 2030

Checklistor

Hur kan vi säkerställa att våra mötesplatser tar hänsyn till de globala målen och verkar för hållbarhet, jämställdhet och tillgänglighet för alla? Förutom att regelbundet ta upp frågan och diskutera hur er förening kan förbättras, kan ni använda er av våra checklistor för att på ett enkelt sätt stämma av om det är något ni missat.