Skip to content
Sök
Verktygslådan 2030

Om Agenda 2030

Snabb fakta

Tänk om alla KFUMare …
… åt hälften så mycket nötkött, då skulle vi tillsammans spara mer än 15 tusen ton växthusgaser (CO2e) per år vilket motsvarar produktionen av 450 tusen jeans eller mer än 7000 bussresor runt jorden.*

 

SNABB FAKTA
‣ Globala målen är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin antagit
‣ I de 17 globala mål som finns, finns även 169 delmål samt 230 indikatorer
‣ De globala målen är inte lag, det är alltså respektive lands eget ansvar att de uppnås
‣ Många av de globala målen hänger på flera sätt ihop med varandra. Till exempel om hälsan i ett land blir bättre (mål 3) kan fler barn ta sig till skolan och få utbildning (mål 4), och om fler människor får utbildning kan fler personer få jobb och fattigdomen kan minska (mål 1)
‣ Sverige ligger bra till för att uppnå de globala målen. På en skala från 0–100 låg Sverige 2017 på 85,6 och 2018/2019 på 85.

 

Vill du veta mer? Läs mer om Agenda 2030 här!

 

 

* Räknat på att varje person äter i snitt 24 kg nötkött per år, och ett kilo nötkött motsvarar 28 kilo CO2e. https://www.ww f.se/mat-och-jordbruk/matkalkylator/ https://zeromission.se/vad-ar-ett-ton-koldioxid-egentligen/