Skip to content
Sök
Verktygslådan 2030

KFUMs roll

Vad gör KFUM idag?

Mycket av det vi i KFUM gör idag går att koppla till de globala målen och kan ses som en del i att uppnå dessa. Till exempel arbetar alla våra idrottsföreningar automatiskt med mål 3 (god hälsa och välbefinnande) genom att de stärker barns och ungas fysiska hälsa. Och när vi håller utbildningar bidrar vi till mål 4 (god utbildning). Många föreningar jobbar också indirekt med många av de globala målen. Exempelvis leder vår verksamhet till att stärka ungas roll och delaktighet i samhället och till ökad psykisk hälsa.

KFUM arbetar också mycket med de globala målen genom specifika projekt i föreningarna och med våra internationella partnersamarbeten. Du kan läsa mer om det under Inspiration!