Skip to content
Sök
Verktygslådan 2030

Inkluderande ledarskap

Ett inkluderande ledarskap

Du som ledare är superviktig för att få barnen och ungdomarna som du leder att känna sig trygga, välkomna och motiverade till att delta på era aktiviteter. Det är lätt att säga, ”här är alla välkomna” – men betyder det att alla verkligen känner sig välkomna och inkluderade? Ibland räcker det inte att bara säga att vi accepterar allas olikheter, utan ett inkluderande ledarskap bygger på att aktivt arbeta för att alla verkligen och på riktigt känner sig trygga och sedda och representerade. Vad är då ett inkluderande ledarskap? Och vad kan du som ledare göra för att säkerställa att fler känner sig välkomna och sedda i din förening? Här kommer tips på några saker du kan börja med för att i ditt dagliga arbete som ledare visa att det inte bara är snack.

 

  • Utmana normer! Du som ledare är en stor förebild för barnen, och genom att ifrågasätta normer och maktordningar kan du skapa ett utrymme där de barn och unga som bryter mot olika normer känner sig accepterade och inkluderade. Går det att ge exempel som bryter mot normer när du ska exemplifiera något under en träning? Kan du undvika att anta kön på barnets föräldrar eller ungdomens partner? Fundera över vilka normer som du som ledare tar förgivet i din barngrupp.

 

  • Tänk på språket! Vilka ord använder du som ledare, och vilka normer bekräftar du genom ditt språk? Varför heter det egentligen ”damfotboll”? Vilka svordomar använder barnen och ungdomarna? Vilka idéer om synnedsatta personer sprider vi när vi säger ”är du blind eller?”? Att tänka på vilket språk vi använder kan vara svårare än vad vi tror eftersom det finna många uttryck som vi inte reflekterar över. Hjälp varandra ifrågasätta språket i ledargruppen!

Tips! Fundera på språket i den musik ni spelar:
Vilka idéer och attityder förmedlas genom texten i musiken och låtarna?
Vi har gjort en Spotifylista med schysst musik som gör skillnad!

 

  • Syna verksamheten! Fundera över saker ni ledare gör som länge varit självklart – varför gör vi såhär? Se med nya ögon på er verksamhet för att se om det är någonting som ni kan göra bättre. Till exempel kan ni ha checklistor för tillgänglighet eller räkna talartid om ni vill mäta jämlikheten på möten och samlingar.

 

  • Prata om det! Våga ta upp problem! Tänk på att du gör det för någon annans skull om det känns jobbigt. Våga också prata om inkludering och jämlikhet aktivt i barn- eller ungdomsgruppen som du leder för att skapa trygghet och bryta normer.

 

  • Var en förebild! Du som ledare är viktigare än du tror och allt du gör kommer speglas i hur barnen är mot varandra och vad de gör! Fundera över vem du hade som förebild när du var yngre: Vad gjorde den person som fick dig att se upp till hen? Hur fick den personen dig att känna dig? Vad kan du göra för att stärka barn-/ungdomsgruppen som du är ledare för?

 

  • Tänk på representationen när ni tillsätter olika ledaruppdrag! Målet är att alla unga som kunna känna igen sig i sina ledare och se sig själva representerade på ledarpositioner! Det kan vi exempelvis också tänka på när vi visar film eller läser böcker – vilka personer finns representerade i de förebilder som vi visar upp? Representation i de bilder som ni använder är viktigt, men fundera över vad din förening behöver göra för att utjämna makten och bidra till ökad inkludering, även i praktiken!