Välkommen till Distrikt Mitt

30 november 2022

Med start 2023 kommer KFUM-rörelsens regionala organisation bestå av fyra distrikt: Distrikt Norr, Distrikt Mitt, Distrikt Öst och Distrikt Syd. Alla lokalföreningar inom KFUM-rörelsen kommer att tillhöra ett av dessa distrikt baserat på föreningens geografiska säte.

Vi i Distrikt Mitt ser fram emot all fantastisk verksamhet tillsammans med distriktets KFUM-föreningar. Välkommen till Distrikt Mitt!