Skip to content
Sök

Om Oss

Organisation

KFUM Distrikt Mitt

KFUM Distrikt Mitt är en ideell förening bestående av till sig anslutna ideella medlemsföreningar, inom det geografiska området som fastställdes av KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2021. Distriktets geografiska område omfattar 47 föreningar med 11 700 medlemmar från Hälsingland, Gästrikland, Dalarna, Värmland, Västmanland, Uppland, Södermanland, Närke, Dalsland, Bohuslän och Västergötland. Distriktet har sitt säte i KFUM Örebro, Tegelbruket.

I vårt distrikt finner du massor av spännande aktiviteter. Har du och dina vänner lust att starta en egen förening så kontakta vår verksamhetsutvecklare på distrikt.mitt@kfum.se för att få hjälp.

Distrikt Mitts uppdrag

Distriktens främsta uppdrag är att ge stöd till sina medlemsföreningar. Distriktet ska stödja och möjliggöra föreningarnas utveckling och hjälpa nya föreningar inför uppstart.

Detta görs genom att skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor kan utvecklas. Genom vår verksamhet ska distrikten inspirera till engagemang och inspirera till ansvarstagande i samhället.

Ett ansvarstagande som innebär att verka för samverkan mellan unga från olika trosåskådningar med målet att skapa ett samhälle som är baserat på övertygelsen om alla människors lika värde i ett samhälle som främjar ett hälsosamt liv fritt från missbruk.

Vad kan Distrikt Mitt ge dig?

Distriktet kan hjälpa dig med följande:

Bedriva utbildning
Distriktet ska möjliggöra och underlätta för föreningens ledare att delta på utbildningar inom KFUM:s idé och värdegrund. Detta ska ske i samarbete med övriga distrikt och KFUM Sverige. Distrikten har även frihet att arrangera egna utbildningar utifrån lokalföreningarnas behov.

Förmedla och utbyta information
Distriktet ska bidra till god kommunikation och informationsspridning inom KFUM-rörelsen. Distriktet blir navet som underlättar kommunikationen mellan föreningar, andra distrikt, KFUM Sverige samt våra internationella partners YMCA och YWCA.

Skapa mötesplatser
Distrikten ska bjuda in till minst ett möte för alla distriktets medlemsföreningar. Utöver detta kan distriktet erbjuda ytterligare mötesplatser och stötta samt underlätta samarbetet mellan lokalföreningar.

Samla och fördela ekonomiska resurser
Distriktet ska söka och fördela föreningsbidrag i enlighet med bidragsgivarens regelverk. Fördelningen av bidrag ska göras utifrån målsättningen att resurserna ska komma alla distriktens föreningar tillgodo, samt verka för en likvärdig fördelning av resurser mellan distrikten.

Eftersträva demokratisk styrning och ung delaktighet
I enlighet med föreningsdemokratiska principer ak distrikten eftersträva ungas delaktighet i all sin verksamhet. Distrikten ska aktivt uppmuntra ideellt engagemang och ska förutsättningar för unga att utvecklas inom rörelsen.

KFUM

VÅR HISTORIA

George Williams föddes 1821 i Genève och som ung beskrev han sig som slarvig, tanklös och gudlös. Efter en olycka skickade hans föräldrar iväg honom för att börja jobba som butiksbiträde i en klädbutik. Detta påverkade honom i positiv riktning, han engagerade sig i kyrkan och flyttade efter några år till London.

En summering av KFUM:s historia

 • Här är vi nu!

  1884 startas den första YMCA-föreningen.
 • Här är vi nu!

  1966 gick de två organisationerna till sist ihop och bildade KFUK-KFUM.
 • Här är vi nu!

  2011 beslutades att rörelsen skulle kallas KFUM, där M står för Människor.
 • Här är vi nu!

  2023 får KFUM fyra distrikt. Vi är ett av dem!
 • Här är vi nu!

  I framtiden är du med och skapar med oss!

Styrelse & Kansli

Vill du kontakta någon i styrelsen eller kansliet. Kanske är du nyfiken på vilka som ingår?

Vårt studieförbund

Sensus

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund.