Skip to content
Sök

Vår Verksamhet

Vad kan KFUM Distrikt Mitt ge dig?

Styrelse/kansli inom KFUM Distrikt Mitt

  • Träffar för nätverkande/erfarenhetsutbyte med andra föreningar inom distriktet
  • Kompetensutveckling i hur ni som förening söker medel från externa finansiärer
  • Hjälp med att skapa och driva gemensamma projekt, lokalt och nationellt
  • Kompetensutveckling i form av utbildningar och temadagar/träffar
  • Ekonomiskt bidrag för att utveckla föreningen
  • Stöd vid uppstart av förening/verksamhet

(Ung) Ledare/aktiv medlem i KFUM-förening i Sverige

  • Träffar för att möta andra personer liknande dig och utbyta idéer/erfarenheter
  • Utbildningar
  • Internationella utbyten
  • Möjlighet att få din röst hörd genom att till exempel skriva för hemsidan