Skip to content
Sök

Riksorganisation

KFUM Sverige är riksorganisationen för alla KFUM- föreningar och samlar nationellt 45000 medlemmar genom 150 föreningar runt om i landet. Alla KFUM-föreningar möter ungas aktuella behov och erbjuder meningsfulla mötesplatser där unga människor får utrymme att stärkas, utveckla egenmakt och i förlängningen förändra samhället och världen. Det görs bland annat genom idrott, kör, dans, lägergårdar, scouting och mycket mer! KFUM Sverige är liksom vi partipolitiskt- och religiöst oberoende. KFUM-rörelsen i Sverige är en del av världsorganisationerna World Alliance of YMCA och World YWCA som tillsammans samlar över 70 miljoner människor i över 130 länder. Tillsammans är vi världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation.